Steen roept bij mij passie op. Het is hard, traag, gelaagd, soms onvoorspelbaar en heeft ontelbaar veel uitdrukkingsmogelijkheden in vorm, structuur, textuur en kleur. Mijn leermeester was beeldhouwer Adriaan Seelen. Door zijn lessen groeide bij mij de liefde voor het beeldhouwen en het oude ambacht. Door zo min mogelijk gebruik te maken van machines en zoveel mogelijk met de hand te werken probeer ik aan zeggingskracht te winnen. Het direct achterlaten van mijn handschrift in de steen hoort bij het komen tot een goed beeld. Door zoveel mogelijk weg te laten probeer ik tot een sobere en heldere vormentaal te komen. Mijn beelden markeren de tijd en zijn in die zin gedenkstenen. Zij gaan over universele momenten in een mensenleven waarbij ieder beeld zijn oorsprong heeft in bestaande oervormen en archetypen. Het zijn gedachten, ervaringen, overtuigingen en sferen vormgegeven in steen. Vormonderzoek doe ik meestal in klei of piepschuim maar het uitwerken van een idee gaat samen met de uitvoering in de steen zelf. Door kijken, voelen, afstand nemen groeit het beeld naar zijn definitieve vorm.  

  

Onder de naam STEEN maak ik autonoom werk en beelden in opdracht voor bijzondere momenten; het overlijden van een dierbare, een vriendschap, het overwinnen van een ziekte, het starten van een bedrijf, een huwelijk in de familie of van vrienden, het krijgen van een kind, het kopen van een huis enz.Met deze "moment" beelden wil ik stil staan bij gebeurtenissen die gedenkwaardig zijn. STEEN maakt beelden voor mensen die bewust kiezen om op een eigen en persoonlijke manier te vieren of te gedenken.

 

Mathilde Loerts